ผลิตภัณฑ์แอ็คซอย

Result pages: 
AW-004

AW-004: แอ็คมีซอย - Acmesoil

แอ็คมีซอย สารสกัดเข้มข้น ใช้สำหรับทำให้ดินดี พืชมีรากมาก ประหยัดปุ๋ย คุมการเกิดโรคทางดิน ลดปัญหา รากเน่า โคนเน่า ยืนต้นตาย ตายยอด ราหลุม หัวเน่า ฝักเน่า โรคกุ้งแห้ง ฯลฯ แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเสื่อมสภาพ ทำให้ดินดี...

0.00  บาท

Result pages: