ผลิตภัณฑ์แอ็คมีนาโน

Result pages: 
AW-005

AW-005: แอ็คมีนาโน (Acmenano)

แอ็คมี นาโน แคปซูล เหมาะกับการลดต้นทุนปุ๋ยเคมี เพิ่มผลผลิตในนาข้าว ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง แปลงผักทุกชนิด พืชทุกประเภทหรือยางพารา ไม้ดอกไม้ประดับ ใช้ง่ายเห็นผลไว ช่วยให้รากพืชแข็งแรง ต้านทานโรค เร่งดอก เร่งผล เร่งใบ เขียวทนทาน เร่งรวง ปรับปรุงดินให้เป็นแหล่งอาศัยของไส้เดือน...

0.00  บาท

Result pages: