ผลิตภัณฑ์แอ็คมีสต๊อป

Result pages: 
AW-002

AW-002: แอ็คมีสต๊อป - Acmestop

· เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากจุลินทรีย์ โดยการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีความแข็ง แรง และเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย · เร่งการเจริญเติบโตของพืช...

0.00  บาท

Result pages: