ผลิตภัณฑ์แอ็คซอย

#serial:  AW-004

แอ็คมีซอย - Acmesoil

AW-004
ราคา:
0.00  บาท
จำนวน:

ข้อมูลสินค้า

แอ็คมีซอย สารสกัดเข้มข้น ใช้สำหรับทำให้ดินดี พืชมีรากมาก ประหยัดปุ๋ย คุมการเกิดโรคทางดิน ลดปัญหา รากเน่า โคนเน่า ยืนต้นตาย ตายยอด ราหลุม หัวเน่า ฝักเน่า โรคกุ้งแห้ง ฯลฯ

            แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเสื่อมสภาพ ทำให้ดินดี ร่วนชุย ดินสะอาดเปิดหน้าดินลดปัญหาโรคเชื้อราและแบคทีเรียซึ่งก่อให้เกิดปัญหาโรคเน่าต่างๆ เพิ่มออกซิเจนให้กับราก พืช พืชกินอาหารได้มากขึ้น เพิ่มความต้านทานโรค พืชสมบูรณ์ แข็งแรง พืชออกผลผลิตได้มาก มีคุณภาพ เก็บได้คงทนไม่เหี่ยวเฉาง่าย แก้อาการต้นโทรม พืชปลอดสารพืช

            สูตรควบคุมการเกิดโรคทางดินพัฒนาจากจุลินทรีย์ ประสิทธิ์ภาพสูงจากธรรมชาติ มีความสามารถในการควบคุมการเกิดโรค รากเน่า โรคเหี่ยว โรคยุบ ยืนต้นตาย แก้อาการต้นโทรม ฟันต้นทำให้ท่อน้ำ ท่ออาหารพืช เกิดการขยายตัว เพิ่มออกซิเจนให้กับรากพืช ระบบรากเกิดการทำงานและกินอาหารได้มากขึ้น ฟื้นฟูสภาพดิน ทำให้ดินร่วนชุยมีความสามารถในการ ดูดซับ จับปุ๋ยได้ดีทำให้พืชแข็งแรงโตไว้ เพิ่มการติดดอกออกผล มีความต้านทานโรค เพิ่มคุณภาพ เพิ่มผลผลิต อยู่ได้นาน

AW-004_1