ผลิตภัณฑ์แอ็คมีสต๊อป

#serial:  AW-002

แอ็คมีสต๊อป - Acmestop

AW-002
ราคา:
0.00  บาท
Color:
จำนวน:

ข้อมูลสินค้า

·       เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากจุลินทรีย์ โดยการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีความแข็ง 

        แรง และเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย

·       เร่งการเจริญเติบโตของพืช

·       รักษาสภาพดิน ทำให้ดินดี ดินร่วนชุย

·       ช่วยในการติดดอก ติดผล เพิ่มผลผลิต

·       สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มความแข็งแรง ต้านทานโรคพืชต่างๆ 

AW-002_1