ผลิตภัณฑ์แอ็คมีเพาเวอร์

#serial:  AW-001

แอ็คมีเพาเวอร์ - Acmepower

AW-001
ราคา:
0.00  บาท
Color:
จำนวน:

ข้อมูลสินค้า

สารเพิ่มประสิทธิ์ภาพ

สร้างความต้านทานโรคเพิ่มผลผลิต                                                                

            เป็นสารธรรมชาติประกอบด้วยธาตุอาหารที่มีการสะสมมาเป็นเวลานานจนกระทั่งมีความสมบูรณ์เต็มที่จากขบวนการผลิต ทำให้สามารถนำสารอาหารเหล่านี้มาใช้ได้และมีประโยชน์ต่อพืชโดยการเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรง ทำให้พืชมีความต้านทานโรคสูง ส่งเสริมการแพร่ขยายรากพืช ลำต้นสมบูรณ์ ใบแข็งแรง เขียวทนทาน ลดการใช้สารเคมี เพิ่มผลผลิต พืชปลอดสารพิษ ไม่ทำลายดิน

AW-001_1